براي مشاهده برنامه كلاسي به آدرس ذيل

 

 قسمت همايش ها مراجعه نماييد.

 

http://chm.markazi.pnu.ac.ir/Portal/Home

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت ۱۷ بعد از ظهر |

کلیه دانشجویانی که در هرنقطه از کشور دچار حادثه می شوند، مشروط به اعلام به مرکز/ واحد حداکثر تا یکماه بعد از بروز حادثه ُ ،می توانند از خدمات بیمه حوادث خود استفاده نمایند و چنانچه تا مهلت مقرر اعلام نگردد شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد شد

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ و ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

 

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ و ساعت ۱۴ بعد از ظهر |
ثبت نام سبد کالا ی  دانشجویان متاهل  ، اهدایی دولت محترم تا روز دوشنبه ۳۰/۱۰/۹۲ تمدید شد . لذا دانشجویان متاهلی که تا کنون ثبت نام نکرده اند مشخصات خود و همسر را به دانشگاه اعلام تا ثبت نام شوند

مشخصات مورد نیاز :

نام و نام خانوادگی  خود و همسر - نام پدر خود - شماره شناسنامه خود و همسر - کد ملی خود و همسر

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ و ساعت ۱۴ بعد از ظهر |
ثبت نام  (انتخاب واحد ) نیمسال  دوم ۹۳-۹۲  از تاریخ  ۲۷/۱۰/۹۲  لغایت  ۰۴/۱۱/۹۲  شروع می شود

تاریخ و برنامه تشکیل کلاسها متعاقباْ  اعلام می گردد .

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ و ساعت ۸ قبل از ظهر |
سرویس های اراک

دانشجویانی که ساعت های ۳۰/۸  و ۴۵/۹  امتحان دارند ساعت حرکت ۳۰/۶ صبح  با آقای شیرمحمدی به شماره تماس ۰۹۱۸۳۶۴۱۳۳۷

دانشجویانی که ساعت های ۴۵/۱۲و  ۱۴۰۰  امتحان دارند ساعت حرکت ۱۱ صبح  با سرویس دوم آقای شیرمحمدی به شماره تماس ۰۹۱۸۳۶۴۱۳۳۷

 

سرویس خمین : آقای احمدی به شماره تماس ۰۹۱۸۳۶۵۶۵۱۱

۳۰/۹/۹۲   ساعت حرکت ۳۰/۸

۱/۱۰/۹۲  ساعت حرکت ۳۰/۷

۳/۱۰/۹۲ ساعت حرکت  ۳۰/۷

۷/۱۰/۹۲ ساعت حرکت ۳۰/۷

۹/۱۰/۹۲ ساعت حرکت ۳۰/۷

۱۱/۱۰/۹۲ ساعت حرکت ۳۰/۱۱

۱۵/۱۰/۹۲ ساعت حرکت ۳۰/۸

۱۹/۱۰/۹۲ ساعت حرکت ۱۳۰۰

۲۳/۱۰/۹۲ ساعت حرکت ۳۰/۷

دانشجویان محترم مسیر خمین توجه داشته باشند که تمام تاریخ های اعلام شده و اعلام نشده در صورتی دایر خواهد بود که دانشجویان با راننده محترم آقای احمدی به شماره تماس ۰۹۱۸۳۶۵۶۵۱۱  یک روز قبل هماهنگ نمایند  تا تعداد هر روز را ایشان بدانند .

 

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ و ساعت ۱۶ بعد از ظهر |
نمونه سوالات زبان خارجی 

نمونه سوالات زبان خارجی 

نمونه سوالات زبان خارجی

زبان خارجی

زبان خارجی

زبان خارجی

+ نوشته شده توسط محمد اکبری در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت ۱۷ بعد از ظهر |
+ نوشته شده توسط محمد اکبری در شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ و ساعت ۱۳ بعد از ظهر |